Hoppa till innehåll

KPN:s kurser och events 2023

Katolska pedagogiska nämnden (KPN) ordnar kurser som vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om katolska kyrkans tro och liv. KPN ordnar även speciella kurser som vänder sig till kateketer. Utöver det arrangeras events som är till för alla.

Här finns hela KPN:s program för 2023.