Nostra Aetate 50 år

Idag, 28 oktober, är det 50 år sedan Nostra Aetate ("I vår tid") kom ut. Nostra Aetate är Andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna.

Under Andra Vatikankonciliet uttalade sig kyrkan för första gången officiellt i positiva termer om andra religioner:

”Den katolska kyrkan förkastar ingenting av allt det som i dessa religioner är sant och heligt. Med uppriktig aktning betraktar hon dessa sätt att handla och leva, dessa anvisningar och läror, som – även om de i mycket avviker från det hon själv fasthåller och framlägger – likväl inte så sällan återger en stråle av den Sanning som upplyser alla människor.” Så står det i ”Nostra Aetate”.

Idag är dokumentet mer aktuellt än någonsin och Nostra Aetate uppmärksammas och diskuteras runt om i världen.

I Göteborg hålls idag ett föredrag om Nostra Aetate på Interreligiösa centret kl. 18:30. Föredraget hålls av teol.dr Hedvig Larsson och heter "50 år efter Nostra Aetate - har det hänt något inom religionsdialogen?

I Fisksätra kyrka arrangeras 2 december kl. 18:30 en caféföreläsning av biskop Anders med titeln ”50 år med Nostra Aetate, Katolska kyrkans deklaration om förhållandet till icke kristna religioner.”

Här finns Nostra Aetate för nerladdning.

Nostra Aetate finns även i svensk översättning på Katolsk Bokhandel.