Kardinal Arborelius reflekterar inför nästa års stiftsvallfärd

Pga coronapademin har vi varit tvungna att flytta fram stiftsvallfärden ett år till lördagen den 4 september 2021. Det ger oss möjlighet att reflektera över vallfärdens tema "Vi behöver den helige Andes ljus och kraft för att bli en mer utåtriktad och evangeliserande kyrka". Vallfärdens tema är hämtat från kardinal Arborelius predikan på sin 20-årsdag som biskop, i vilken han redogjorde för sin vision för vårt stift inför framtiden. (Predikan finns för nedladdning här.)

Med början idag, ett år före stiftsvallfärden, kommer olika svenska katoliker varannan månad ge sin syn på hur vi kan bli en mer utåtriktad och evangeliserande kyrka. De ger oss sina egna och personliga reflektioner över temat.

Den första betraktelsen hålls av kardinalen och kan ses här