Hoppa till innehåll

Herrens bebådelse – Gud med oss

Av kardinal Arborelius på Herrens bebådelse - Jungfru Marie bebådelsedag:

Gud vill komma oss människor så nära det bara går. Därför blir han människa. Därför får Jungfru Maria uppdraget att föda Guds enfödde Son till världen. Det är inkarnationens mysterium – Guds människoblivande – som vi firar idag. Gud är alltid Immanuel, Gud-med-oss. Alltsedan Maria fick ta emot detta budskap har något väsentligt och oåterkalleligt ägt rum. Vi människor kan vara säkra på att Gud är med oss. Vad som än händer kan vi lita på att han är med oss. Hela Jesu liv visar oss att han vill gå med oss genom livet, bära våra bördor, dela vårt lidande för att en gång ge oss del av sitt eviga liv. Det måste vi alltid komma ihåg, inte minst när livets svårigheter tycks övermanna oss. Det är då vi måste lära oss att förtrösta på Gud och hans barmhärtighet. Just nu sätts många av oss på prov, när corona-viruset drabbar vår värld. Det kan skapa uppgivenhet och panik, men det kan också få oss att växa i tillit och förtröstan på Gud. Vi måste själv välja väg: antingen trons, hoppets och kärlekens väg eller motsatsen.

I svåra tider sätts människan på prov. Det kan locka fram både det bästa och det sämsta i henne. Just nu kan vi se att många människor vill hjälpa gamla och ensamma. Sjukhuspersonalen arbetar dag och natt för att rädda de sjuka. De som är isolerade ber och offrar sin ensamhet för dem som är utsatta för smitta. Det gäller alltså att ta ställning, att göra Guds vilja. I dagens evangelium ser vi hur Jungfru Maria bejakar sitt uppdrag. ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38).  Var och en av oss har ett uppdrag, en livsuppgift: att efterfölja Jesus och sprida hans kärlek. Det är något vi alla kan göra, men var och en på sitt sätt och i enlighet med sina möjligheter. Jungfru Maria beredvillighet kan inspirera oss att ta emot Jesus och hans uppdrag på ett ännu djupare sätt. Corona kan liksom varje kris faktiskt skaka om oss och få oss att ta ställning för evangeliet på ett djupare plan.  Det kan ge upphov till en ny solidaritet, till mer empati och engagemang för sjuka, svaga och sårbara människor. Det kan göra oss till bedjande människor som litar på Gud.

Idag kl. 12.00 uppmanar påve Franciskus alla kristna i hela världen att tillsammans be Fader vår. På så sätt kan alla döpta förenas i bön och tillit till Faderns barmhärtighet och bönfalla om hans hjälp för alla som är i fara.

                                    Heliga Maria, Guds moder,

                             du fick föda världens Frälsare till världen,

                              be för alla som nu drabbats av sjukdom,

                                  bistå alla som vårdar de sjuka,

                             hjälp oss att ta oss an dem som lider

                                Genom Jesus Kristus vår Herre.