Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius om fjortonde söndagen under året - "Guds barns tillit"

Man säger ibland att vi svenskar har större tillit till våra myndigheter än många andra folk. Under corona-krisen har vi sett att stora delar av befolkningar har följt de råd och anvisningar som de svenska myndigheterna har givit, medan man i många andra länder har valt mer bindande och tvingande regler. Samtidigt måste vi fråga oss: har vi svenskar mer tillit till staten än till Gud? För många har nog staten tagit över rollen som normgivande och beskyddande auktoritet.

Vissa menar att det kan ha att göra med den rättspositivistiska anda som råder i vårt samhälle. Eller för att uttrycka det lite lättsammare: det som är rätt och sant bestäms av lagar och bestämmelser, medan däremot ett mer naturrättsligt tänkande pekar på att det finns en bakomliggande etik nerlagd i själva skapelsen. 

Läs hela kardinal Arborelius text här.

Kardinalens tidigare predikningar finns samlade här.