Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius om Kristi Himmelsfärds dag

Kristi Himmelsfärd – kallade till evig härlighet

"Genom sin himmelsfärd vill Jesus bereda rum för oss i den eviga härligheten, som är det yttersta och definitiva målet för vår existens. Gud vill dela sin evighet med oss. Så viktiga är vi alla för honom. Lika viktigt är det för oss att försöka förstå denna kallelse. Vi är av all evighet förberedda och skapade för att få leva i Guds eviga rike. ”Hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före”, så bad vi i dagens kollektbön.

När Jesus återvänder till sin himmelske Fader är det för att bereda rum för oss. Som lemmar i hans mystiska kropp hör vi oupplösligt samman med honom. Genom Kristi himmelsfärd har vi redan liksom fått in en liten fot i himlen. Vi kan aldrig få en definitiv boning här på jorden utan kommer alltid att längta efter den fullhet, som bara finns därovan. Men detta betyder inte att vi får försumma vår uppgift och kallelse här på jorden. Tvärtom, det gör oss ännu mer medvetna om att vi under vår jordiska pilgrimsfärd måste efterfölja Jesus i allt och vittna ännu trognare om honom."

Läs hela kardinal Arborelius text här.