Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius om Pingstdagen – "Guds egen andedräkt"

"Den corona-kris som vi just nu går igenom, även om vi försöker intala oss att den snart är slut, är som klippt och skuren för att vi skall ropa på den helige Ande: ”kom med enhet, kom med frid, gör vår tid till hoppets tid, andas i vår längtans bön” (Pingstsekvensen).

Det vi mest saknar och längtar efter vill Anden fylla oss med. Hoppet är aldrig så efterlängtat som i tider av hopplöshet och utsiktslöshet. Fred är aldrig så viktigt som i tider av krig och konflikt. Gud är oss aldrig så nära, som när vi tycker att han är långt borta."

Läs hela kardinal Arborelius text här.