Hoppa till innehåll

Min dag i coronatider - Kristina Arvidsson, pensionär och volontär

Coronaviruset har påverkat vardagen för många av oss. Som en uppmuntran och tröst har kardinal Arborelius föreslagit att vi delar med oss av våra liv i skuggan av corona. Hans eget bidrag kan man läsa här.

Idag publicerar vi Kristina Arvidssons berättelse. Kristina, som är pensionär, är  engagerad i Caritas integrationsarbete och det ekumeniska samarbetet i Hässleholm.

Vill du berätta om din dag i coronatider? Skriv då en text på ca 2500 tecken (inkl. mellanslag) eller spela in en kort film och skicka till oss. Adressen är info@katolskakyrkan.se

För närvarande har vi flera berättelser på gång och alla dessa är från kvinnor. Finns det någon man som vill dela med sig av sin dag är det mycket välkommet!