Hoppa till innehåll

Statsministern och kulturministern i möte med religiösa ledare om coronapandemin

Under fredagsförmiddagen mötte statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Amanda Lind åtta religiösa ledare. På dagordningen stod coronapandemin.

Regeringskansliets önskemål inför mötet var att höra om samfundens arbete med anledning av pandemin; hur arbetar man för att ingjuta hopp i de egna medlemmarna, hur möter man andliga behov under krisen och hur ställer man om sin verksamhet?

Statsministern inledde mötet med att tacka trossamfunden för alla insatser som görs runt om i landet. Stefan Löfven pekade på betydelsen av samfundens stöd till myndigheternas informationsinsatser, inte minst till grupper som inte har svenska som modersmål. Amanda Lind talade om behovet av ett samhälle som hänger ihop under krisen och lyfte fram betydelsen av trossamfundens insatser för de mest utsatta i samhället.

Kardinal Anders Arborelius från Stockholms katolska stift berättade att kyrkornas medlemmar ber för situationen. Han lyfte den svåra situationen för asylsökande och papperslösa och att det behövs riktade åtgärder för att nå dessa grupper med information. Arborelius menade att det finns en stor risk för en utbredd smitta bland dem som gått under jorden.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, berättade att kyrkan ställer om snarare än att ställa in och ser ett utökat tryck för själavården, bland annat via Jourhavande präst. Jackelén talade om olika sätt att stärka den andliga motståndskraften och förmedla hopp samt samarbetet i civilsamhället för att hjälpa särskilt utsatta.

Som företrädare för kyrkornas gemensamma arbete berättade generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, om situationen för själavård vid sjukhus, universitet, anstalter, häkten och förvar. Wiborn informerade också om kyrkornas gemensamma diakonala tema som i år handlar om ensamhet.

Statsministern avslutade mötet med att tala om behovet av att upprätthålla människovärdet. Han uttryckte betydelsen av relationen med trossamfunden. ”Vi håller kanalerna öppna”, var statsministerns avslutande ord.