Hoppa till innehåll

Upprop till alla som arbetar med katekes och undervisning i församlingarna

Tron betyder speciellt mycket i en tid av oro och osäkerhet. Därför är kardinalen mycket angelägen om att våra kateketer hittar vägar för att hålla kontakt med föräldrar, barn och ungdomar även nu när undervisningen inte kan hållas som vanligt.

Samtidigt hoppas han att föräldrar nu tar sin uppgift som barnens första kateketer på allvar och hjälper sina barn med undervisning hemma.

Läs hela kardinal Arborelius upprop här.