Hoppa till innehåll

Viktigt att fortsätta följa restriktionerna

Regering och myndigheter signalerar nu möjligheter till att införa lättnader av coronarestriktionerna inom en snart framtid.

Detta är glädjande nyheter men samtidigt har vi fått en tydlig uppmaning: det är helt avgörande i detta läge att befintliga restriktioner följs och att ytterligare smittspridning hindras. Om smittan åter ökar kommer lättnader att dröja. 

Därför har vi nu alla ett gemensamt ansvar.