Hoppa till innehåll

Be med Europeiska Biskopskonferensen och COMECE

Låt oss alla be denna bön i dessa svåra tider:

Gud, vår Fader, hela världens skapare,
du som är allsmäktig och barmhärtig,
av kärlek till oss sände du din Son till världen
som vår läkare till själ och kropp.
Vänd blicken till dina barn, som i denna svåra tid
av oro och förvirring i många delar av Europa och världen
vänder sig till dig för att få styrka, räddning och lindring.
Befria oss från sjukdom och rädsla,
bota våra sjuka och trösta deras familjer,
ge vishet åt dem som styr oss,
kraft och mödans lön åt våra läkare, sjuksköterskor och volontärer,
evigt liv åt de döda.
Överge oss inte i denna prövningens stund
utan rädda oss från allt ont.
Så ber vi dig, du som med Sonen och den helige Ande
lever och råder i evigheters evighet. Amen.
Maria, läkedomens Moder, bed för oss!