Hoppa till innehåll

Nyetablering av församling

Följande råd har Katolska Utskottet för Evangelisation (KUE) arbetat fram:

 

1. Fira eukaristin regelbundet.

 

2. Hitta någon lämplig lokal (expedition) för själavård och sakramentsförberedelse med mera.

 

3. Ta kontakt med andra kyrkor och samfund, kommunen, invandrarservice, lokaltidning m m.

 

4. Lokalisera kända katoliker och områden; distrikt där de bor särskilt frekvent.

 

5. Gör hembesök och försöka finna engagerade nyckelpersoner.

 

6. Affischera på lämpliga ställen.

 

7. Snarast starta en kapellförsamling för egen "identitet" (skyddshelgon m.m).

 

8. Välj (utse) ett kapellråd så man snarast blir ett team.

 

9. Skicka "församlingsmeddelande" för att stärka "vi-känslan" (påsk - höst- jul).

 

10. Så snart som möjligt fira Eukaristin varje söndag- och helgdag.

 

11. En bra kontaktyta byggs från engagemang i exempelvis Rotary och Lions av kyrkoherden eller kapellförsamlingansvarig.

 

Hela denna process måste ledsagas av bön, inte minst från "församlingsgrundaren". Fler råd tas tacksamt emot - kontakta gärna diakon Stefan Nordström stefan.nordstrom@katolskakyrkan.se