Hoppa till innehåll

Kallelsereträtter i Visby

Som en tjänst för Stockholms katolska stift erbjuder Jesu Sällskap, Jesuitorden, i Sverige små grupper av troende unga vuxna, män såväl som kvinnor, i åldrarna 18-30, möjlighet att under ett veckoslut eller en vecka urskilja eller utvärdera en kallelse till präst- eller ordensliv i kyrkan. Fr o m senhöst och vinter 2021 och under hela 2022 står ett antal tillfällen (ofta i samband med längre helger eller lov) öppna för grupper om 3-4 personer åka till Visby och den katolska församlingens nyrenoverade hus där (med bekväm logi och utrymmen för möten, liksom inte minst tillgång till kyrkan alldeles intill). 

Med grund i den ignatianska traditionen av andlig urskiljning och under ledning av en jesuitpater från Uppsala eller Stockholm erbjuds möjligheten att i tystnad och stillhet, med ”levande kulisser” av stadens liv och en storslagen natur bara runt hörnet, reflektera mer systematiskt över frågan om en egen andlig kallelse för att så kunna ta ett steg vidare på vägen att bättre tjäna Kristus och hans kyrka. Deltagarna betalar inget för boendet, lokalerna eller ledningen, enbart en avgift för inköp till måltider, som ordnas på plats i huset, samt för resan.

I den här foldern finns mer information.

Finns ytterligare intresse utöver de datum som anges i foldern, eller vid andra, tider, av en grupp om 3-4 är det också möjligt att ordna. Materialet är skrivet på engelska för att också nå icke-svensktalande, men i normalläget hålls reträtterna på svenska, med möjlighet till engelska i några fall vid behov.

För dig som är kyrkoherde/präst, ordensman eller ordenskvinna och som har fler frågor går det bra att vända sig till p. Philip Geister SJ på philip.geister@newman.se eller p. Thomas Idergard SJ på thomas.idergard@sanktaeugenia.se. För den som är intresserad av att veta mer om ett visst reträttdatum eller vill anmäla sig direkt är det bara att maila till visby@newman.se