Hoppa till innehåll

Fredag den 17 mars

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                                   Hos 14:2–10

 

Så säger Herren:

 

Vänd om, o Israel, till Herren, din Gud,

ty genom din missgärning har du kommit på fall.

Ta med er böneord, och vänd så åter till Herren.

Säg till honom: »Skaffa bort all missgärning,

och ta fram goda gåvor,

så vill vi bära fram till dig våra läppars offer,

som man offrar tjurar.

Hos Assur skall vi ej mer söka vår frälsning,

vi skall inte vidare stiga till häst.

Våra händers verk skall vi inte mer kalla för vår Gud.

Ty hos dig är det som den faderlöse får barmhärtighet.«

Ja, deras avfällighet vill jag hela,

jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat,

ty min vrede har vänt sig ifrån dem.

Jag skall bli för Israel som dagg,

han skall blomstra som en lilja,

och som Libanons skog skall han skjuta rötter.

Rotskott skall utgå från honom,

han skall bli lik ett olivträd i fägring,

och doft skall han sprida som Libanon.

De som bor i hans skugga skall åter få odla säd

och skall grönska som vinträd.

Hans namn skall vara som Libanons vin.

Men vad har jag då mer

att skaffa med avgudarna, du Efraim!

Jag själv vill ju ge bönhörelse och se till honom.

Ja, lik en grönskande cypress vill jag bli,

hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.

Den som är vis, han må ge akt på detta,

den som är förståndig, han må besinna detta.

Ty Herrens vägar är rätta,

och på dem vandrar de rättfärdiga,

men överträdarna kommer där på fall.

 

Responsoriepsalm                                                            Ps 81:6c–11b, 14, 17 (R. jfr 11a, 9a)

 

R. Jag är Herren. Hör min röst.

 

Jag hör ett tal som är mig nytt:

                      »Jag lyfte bördan från hans skuldra,

hans händer blev fria från lastkorgen.

                      Jag räddade dig, när du ropade i nöden. R.

 

Jag svarade dig ur åskan,

                      jag prövade dig vid Meribas vatten.

Hör, mitt folk, och låt mig varna dig.

                      Israel, o att du ville höra mig! R.

 

Hos dig skall inte finnas någon annan gud,

                      du skall inte tillbe någon främmande gud.

Jag är Herren, din Gud,

                      som har fört dig upp ur Egypten. R.

 

Ack om mitt folk ville höra mig,

                      om Israel ville vandra på mina vägar!

Jag skulle bespisa mitt folk med bästa vete,

                      ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.« R.

 

Lovsång                                                                                                                  Jfr Matt 4:17

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Omvänd er, säger Herren:

himmelriket är nära.

 

Evangelium                                                                                                      Mark 12:28b–34

 

Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram till Jesus och frågade honom: »Vilket är det viktigaste budet av alla?« Jesus svarade: »Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.« Den skriftlärde sade: »Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.« När Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han: »Du har inte långt till Guds rike.« Sedan vågade ingen fråga honom mera.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                                    Hos 14:2–10

 

Så säger Herren :

Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,

du har kommit på fall genom din synd.

Kom med era ord

och vänd tillbaka till Herren,

säg till honom :

Förlåt all vår skuld, ta emot det goda,

vi skall infria våra löften.

Assyrien räddar oss inte,

vi skall inte stiga till häst,

inte längre säga ”Vår Gud”

till ting vi själva har gjort.

Hos dig finner faderlösa barmhärtighet.

Jag skall bota dem från deras trolöshet,

jag skall älska dem av hjärtat,

min vrede har vänt sig från dem.

Jag skall bli som dagg för Israel,

och han skall blomstra som en lilja,

slå rot som en poppel

och skjuta nya skott.

Hans prakt skall vara som olivträdets,

hans doft som Libanons.

De skall åter få bo i hans skugga,

de skall frodas som en trädgård

och blomstra som en vinstock.

Han skall bli ryktbar som Libanons vin.

Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa ?

Jag är den som ger svar och vakar över honom.

Jag är som en grönskande cypress.

Från mig får du din frukt.

Den som är vis skall förstå detta,

den som är förståndig inser det.

Herrens vägar är de rätta,

och de rättfärdiga vandrar på dem,

men syndarna kommer på fall.

 

Responsoriepsalm                                                   Ps 81:6c–11b, 14, 17 (R. jfr 11a, 9a)

 

R. Jag är Herren, din Gud. Hör min röst.

 

Jag hör ett tal som är mig nytt :

        Jag lyfte bördan från hans skuldra,

        hans händer blev fria från lastkorgen. R.

 

Jag räddade dig när du ropade i nöden,

        jag svarade dig ur åskan,

        jag prövade dig vid Mérivas vatten. R.

 

Hör, mitt folk, och låt mig varna dig.

        Israel, o att du ville höra mig !

Hos dig skall inte finnas någon annan gud,

        du skall inte tillbe någon främmande gud.

Jag är Herren, din Gud,

        som har fört dig upp ur Egypten. R.

 

Ack om mitt folk ville höra mig,

        om Israel ville vandra på mina vägar !

Då skulle han bespisa sitt folk med bästa vete,

        ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig. R.

 

Vers före evangeliet                                                                                              Jfr Matt 4:17

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Omvänd er, säger Herren.

   Himmelriket är nära.

 

Evangelium                                                                                             Mark 12:28b–34

 

Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram till Jesus och frågade honom : ”Vilket är det viktigaste budet av alla ?” Jesus svarade : ”Viktigast är detta : Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta : Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”

      Den skriftlärde sade : ”Du har rätt, mästare ! Det är som du säger : han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.”

                      När Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han : ”Du har inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom mera.