Hoppa till innehåll

Lördag den 18 mars

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                                       Hos 6:1–6

 

»Kom, låt oss vända om till Herren.

Ty han har sårat oss, han skall också hela oss.

Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.

Han skall om två dagar åter göra oss friska,

ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp,

så att vi får leva inför honom.

Så låt oss lära känna Herren,

ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.

Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens,

och han skall komma över oss lik ett regn,

lik ett vårregn, som vattnar jorden.«

 

Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim?

Vad skall jag ta mig till med dig, Juda?

Er kärlek är ju lik morgonskyn,

lik daggen, som tidigt försvinner.

Därför har jag delat ut mina hugg genom profeterna,

därför har jag dräpt dem genom min muns tal.

Så skall domen över dig stå fram i ljuset.

Ty jag har behag till kärlek och inte till offer,

och till Guds kunskap mer än till brännoffer.

 

Responsoriepsalm                                                                Ps 51:3–4, 18–21ab (R. Hos 6:6)

 

R. Jag har behag till kärlek och inte till offer.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Ty du har inte behag till offer,

                      då skulle jag ge dig sådana;

                      du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,

                      ett förkrossat och bedrövat hjärta

                      skall du, Gud, inte förakta. R.

 

Gör väl mot Sion i din nåd,

                      bygg upp Jerusalems murar.

Då skall du få rätta offer, som behagar dig,

                      brännoffer och heloffer. R.

 

Lovsång                                                                                                                  Jfr Ps 95:8ab

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. I dag må ni inte förhärda era hjärtan

utan höra Herrens röst.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 18:9–14

 

Vid den tiden riktade Jesus denna liknelse till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra: »Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ‘Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ‘Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.«

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                                        Hos 6:1–6

 

Kom, låt oss vända tillbaka till Herren !

Han rev, och han skall läka oss,

han slog, och han skall förbinda oss.

Han ger oss liv efter två dagar,

på den tredje reser han oss upp,

så att vi får leva inför honom.

Låt oss lära känna honom,

låt oss sträva efter kunskap om Herren.

Så visst som gryningen skall han träda fram,

han skall komma till oss som ett regn,

ett vårregn som vattnar jorden.

Vad skall jag göra med dig, Efraim ?

Vad skall jag göra med dig, Juda ?

Er kärlek är som morgondimman,

dagg som snabbt försvinner.

Därför har jag huggit ner dem genom profeterna,

dödat dem med mina ord.

Min dom bryter fram som ljuset.

Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer,

kunskap om Gud hellre än brännoffer.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm                                                Ps 51:3–4, 18–21ab (R. Hos 6:6 ; Matt 9:13)

 

R. Barmhärtighet vill jag se och inte offer.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

        utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

        rena mig från min synd. R.

 

Ty du har inte behag till slaktoffer,

        då skulle jag ge dig sådana ;

        du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,

        ett förkrossat och bedrövat hjärta

        skall du, o Gud, inte förakta. R.

 

Gör väl mot Sion i din nåd,

        bygg upp Jerusalems murar.

Då skall du få rätta offer som behagar dig,

        brännoffer och heloffer. R.

 

Vers före evangeliet                                                                                                   Jfr Ps 95:8

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. När ni hör hans röst i dag,

så förhärda inte era hjärtan.

 

Evangelium                                                                                                             Luk 18:9–14

 

Vid den tiden riktade Jesus denna liknelse till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra :

      ”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den and­re tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv : ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade : ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre.

                      Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”