Hoppa till innehåll

Tisdag den 14 mars

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                        Till Dan B:2, 11–20

 

Omvärvd av elden bad Asarja denna bön:

 

»För ditt namns skull, överge oss inte för alltid,

upphäv inte ditt förbund

och ta inte din barmhärtighet från oss,

för Abrahams skull, som du älskade,

för din tjänare Isaks skull

och för Israels, som var din helige.

Dem lovade du att ge ättlingar

lika talrika som himlens stjärnor

och sandkornen på havets strand.

Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk;

i dag är vi för våra synders skull obetydligast på hela jorden.

I denna tid finns varken furste, profet eller ledare,

varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer eller rökelse,

och ingen plats där vi kan offra inför dig och vinna nåd.

Men ta emot oss

när vi kommer med förkrossad själ och ödmjuk ande,

som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar

och feta lamm i tiotusental.

Må detta bli vårt offer inför dig i dag,

och därtill en fullkomlig lydnad för dig,

ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

Nu följer vi dig helhjärtat,

vi fruktar dig och söker oss till dig.

Låt inte skammen drabba oss,

utan visa din mildhet och din stora nåd

i allt vad du gör med oss.

Rädda oss, du som har gjort så underbara ting,

och vinn ära åt ditt namn, Herre.«

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 25:4–9 (R. 7a)

 

R. Herre, tänk på mig i din nåd.

 

Herre, kungör mig dina vägar,

                      lär mig dina stigar.

Led mig i din sanning, och lär mig,

                      ty du är min frälsnings Gud. R.

 

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,

                      ty de är av evighet.

Tänk inte på mina överträdelser

                      och på min ungdoms synder.

Herre, tänk på mig i din nåd

                      för din godhets skull. R.

 

Herren är god och rättfärdig,

                      därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt,

                      de ödmjuka lär han sin väg. R.

 

Lovsång                                                                                                              Jfr Joel 2:12–13

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,

ty jag är nådig och barmhärtig.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 18:21–35

 

Vid den tiden kom Petrus fram till Jesus och sade: »Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Jesus svarade: »Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

                      Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ‘Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån, mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ‘Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ‘Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ‘Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.«

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                         Till Dan B:2, 11–20

 

Omvärvd av elden bad Asárja denna bön :

”För ditt namns skull, överge oss inte för alltid,

upphäv inte ditt förbund

och ta inte din barmhärtighet från oss,

för Abrahams skull, som du älskade,

för din tjänare Isaks skull

och för Israels, som var din helige.

Dem lovade du att ge ättlingar

lika talrika som himlens stjärnor

och sandkornen på havets strand.

Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk ;

i dag är vi för våra synders skull obetydligast på hela jorden.

I denna tid finns varken furste, profet eller ledare,

varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer eller rökelse,

och ingen plats där vi kan offra inför dig och vinna nåd.

Men ta emot oss när vi kommer

med förkrossad själ och ödmjuk ande,

som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar

och feta lamm i tiotusental.

Må detta bli vårt offer inför dig i dag,

och därtill en fullkomlig lydnad för dig,

ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

Nu följer vi dig helhjärtat,

vi fruktar dig och söker oss till dig.

Låt inte skammen drabba oss,

utan visa din mildhet och din stora nåd

i allt vad du gör med oss.

Rädda oss, du som har gjort så underbara ting,

och vinn ära åt ditt namn, Herre.”

 

Responsoriepsalm                                                                                           Ps 25:4–9 (R. 7a)

 

R. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd.

 

Herre, visa mig dina vägar,

        lär mig dina stigar.

Led mig i din sanning, och lär mig,

        ty du är min frälsnings Gud,

        jag hoppas alltid på dig. R.

 

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,

        ty de är av evighet.

Tänk inte på mina överträdelser

        och på min ungdoms synder.

Herre, tänk på mig i din nåd,

        för din godhets skull. R.

 

Herren är god och rättfärdig,

        därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt,

        de ödmjuka lär han sin väg. R.

 

Vers före evangeliet                                                                                          Jfr Joel 2:12–13

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Vänd om till mig av hela ert hjärta, säger Herren,

 ty jag är nådig och barmhärtig.

 

Evangelium                                                                                                          Matt 18:21–35

 

Vid den tiden kom Petrus fram till Jesus och sade : ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig ? Så mycket som sju gånger ?” Jesus svarade : ”Jag säger dig : inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

      Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom : ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.

      Men när tjänaren gick därifrån, mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade : ’Betala tillbaka vad du är skyldig !’ Den andre kastade sig ner och bad honom : ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald.

      När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade : ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig ?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald.

                      Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”