Hoppa till innehåll

Måndag den 5 april

ANNANDAG PÅSK 

 

Läsning                                                                                                             Apg 2:14, 22–33

 

På pingstdagen tog Petrus till orda och talade till dem som var i Jerusalem: »Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet, han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Ty David säger om honom:

 

                      Jag har alltid haft Herren för mina ögon,

                      han står vid min sida för att jag inte skall vackla.

                      Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga,

                      ja, än mer: min kropp skall få vila med förtröstan.

                      Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket

                      eller låta din helige möta förgängelsen.

                      Du har visat mig livets vägar.

                      Du skall uppfylla mig med glädje,

                      när jag får se ditt ansikte.

 

Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav finns här än i dag. Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden: Han lämnades inte i dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den helige Ande av Fadern, har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.«

 

Responsoriepsalm                                                          Ps 16:1–2a, 5, 7–11 efter LXX (R. 1)

 

R. Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig

eller: Halleluja.

 

Bevara mig, Gud,

                      ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: »Du är ju Herren,

                      för mig finns intet gott utom dig.« R.

 

Herren är min arvslott och min bägare,

                      du är den som låter mig återfå mitt arv.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd.

                      Ännu om natten manar mig mitt innersta. R.

 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon,

                      han står vid min sida för att jag inte skall vackla.

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga,

                      ja, än mer: min kropp skall få vila med förtröstan. R.

 

Ty du skall inte lämna min själ åt dödsriket,

                      eller låta din helige möta förgängelsen.

Du har visat mig livets vägar,

                      du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. R.

 

Halleluja                                                                                                                      Ps 118:24

 

V. Detta är den dag som Herren har gjort.

Låt oss jubla och vara glada.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 28:8–15

 

Fyllda av bävan och glädje sprang kvinnorna för att berätta vad ängeln sagt för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: »Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.«

                      Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: »Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta, skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.« Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.