Hoppa till innehåll

Fredag den 7 maj

Läsning                                                                                                                 Apg 15:22–31

 

Apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen beslöt att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas, och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev:

                      »Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande. Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!«

                      Så sände man i väg dem, och när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade de ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked.

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 57:8–12 (R. 10a)

 

R. Herre, jag vill tacka dig bland folken

eller: Halleluja.

 

Mitt hjärta är berett, o Gud, mitt hjärta är berett,

                      jag vill sjunga och spela.

Vakna upp, min själ! Vakna upp, du harpa och du lyra!

                      Jag vill väcka gryningen. R.

 

Herre, jag vill tacka dig bland folken,

                      jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.

Ty din godhet når ända upp till himmelen,

                      din trofasthet ända till skyarna.

Upphöjd vare du, Gud, över himmelen,

                      må din ära sträcka sig över hela jorden! R.

 

Halleluja                                                                                                                    Joh 15:15b

 

V. Jag kallar er vänner, säger Herren,

ty jag har låtit er veta

allt vad jag har hört av min fader.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 15:12–17

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.«