Hoppa till innehåll

Lördag den 8 maj

Läsning                                                                                                                   Apg 16:1–10

 

Paulus kom till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheos, vars mor var kristen judinna medan fadern var grek. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonion. Denne Timotheos ville Paulus ha med sig på resan, och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom; alla kände ju till att hans far var grek.

                      De reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iaktta. Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar.

                      De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien, eftersom den helige Ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien, ville de bege sig till Bithynien, men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och bad honom: »Kom över till Makedonien och hjälp oss.« När han hade haft denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där.

 

Responsoriepsalm                                                                                 Ps 100:1b–3, 5 (R. 1b)

 

R. Höj jubel till Herren, alla länder

eller: Halleluja.

 

Höj jubel till Herren, alla länder,

                      tjäna Herren med glädje,

                      kom inför hans ansikte med fröjderop. R

 

Förnim att Herren är Gud.

                      Han har gjort oss, och inte vi själva,

                      till sitt folk och till får i sin hjord. R

 

Ty Herren är god,

                      evigt varar hans nåd

                      och hans trofasthet från släkte till släkte. R

 

Halleluja                                                                                                                          Kol 3:1

 

V. Om ni har uppstått med Kristus,

sträva då efter det som finns där uppe

där Kristus sitter på Guds högra sida.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 15:18–21

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord, kommer de också att bevara ert. Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.«