Hoppa till innehåll

Måndag den 3 maj

S:T FILIPPOS OCH S:T JAKOB, APOSTLAR

Fest

 

Läsning                                                                                                                   1 Kor 15:1–8

 

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse — den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster.

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 19:2–5 (R. jfr 5a)

 

R. Deras ord går ut över hela jorden

eller: Halleluja.

 

Himlarna förtäljer Guds ära,

                      och fästet förkunnar hans händers verk.

Den ena dagen talar om det till den andra,

                      och den ena natten kungör det för den andra.

                      Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.

De sträcker sig ut över hela jorden,

                      och deras ord går till världens ändar. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Joh 14:6b, 9c

 

V. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Herren.

Den som har sett mig har sett Fadern.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 14:6–14

 

Vid den tiden sade Jesus till Tomas: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.« Filippos sade: »Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.« Jesus svarade: »Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.«