Hoppa till innehåll

Fredag den 26 maj

Läsning                                                                                                               Apg 25:13b–21

 

Kung Agrippa och Berenike anlände till Caesarea och besökte Festus. De stannade i flera dagar, och Festus lade fram fallet Paulus för kungen. »Här finns en fånge«, sade han, »som Felix har lämnat efter sig. När jag var i Jerusalem gjorde judarnas överstepräster och äldste en anmälan mot honom där de krävde att få honom dömd. Jag svarade dem att romarna inte har för sed att utlämna en anklagad innan han har fått möta sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig. När de så hade kommit hit, spillde jag ingen tid utan satte mig redan nästa dag att hålla dom och lät föra fram mannen. Men när hans anklagare uppträdde, beskyllde de honom inte för något sådant brott som jag hade väntat, utan det gällde en del tvistefrågor i deras egen religion och en viss Jesus, som är död men som Paulus säger är i livet. Då jag inte visste hur jag skulle reda ut detta, föreslog jag honom att resa till Jerusalem och låta sig dömas där. När han då yrkade på att hållas i förvar för att få sin sak avgjord av kejsaren, gav jag order att han skall sitta kvar här tills jag skickar honom till kejsaren.«

 

Responsoriepsalm                                                            Ps 103:1–2, 11–12, 19–20b (R. 19a)

 

R. Herren har ställt sin tron i himlen

eller: Halleluja.

 

Lova Herren, min själ,

                      allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ,

                      och glöm inte vad gott han har gjort. R.

 

Ty så hög som himlen är över jorden,

                      så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster

                      låter han våra överträdelser vara från oss. R.

 

Herren har ställt sin tron i himlen,

                      och hans kungavälde omfattar allt.

Lova Herren, ni hans änglar,

                      ni starka hjältar, som utför hans befallning. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 14:26

 

V. Den helige Ande skall lära er allt

och påminna er om allt som jag har sagt er.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 21:15–19

 

När Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar och de hade ätit, sade han till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal, skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«