Hoppa till innehåll

Måndag den 22 maj

Läsning                                                                                                                     Apg 19:1–8

 

Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: »Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande.« — »Vilket dop blev ni då döpta med?« frågade Paulus, och de svarade: »Johannes-dopet.« Paulus sade: »Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.« Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den helige Ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl tolv män.

                      I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike.

 

Responsoriepsalm                                                                      Ps 68:2–4, 5ac, 6–7b (R. 33a)

 

R. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära

eller: Halleluja.

 

Gud står upp, hans fiender skingras,

                      och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig,

                      som vaxet smälter för eld

                                            förgås de gudlösa för Guds ansikte. R.

 

Men de rättfärdiga är glada,

                      de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.

Sjung och spela till Guds ära.

                      Hans namn är Herren, fröjdas inför honom. R.

 

De faderlösas fader och änkors försvarare,

                      Gud i sin heliga boning.

Gud hjälper de ensamma till ett hem

                      och för de fångna ut till lycka. R.

 

Halleluja                                                                                                                          Kol 3:1

 

V. Om ni har uppstått med Kristus,

sträva då efter det som finns där uppe

där Kristus sitter på Guds högra sida.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 16:29–33

 

Vid den tiden sade lärjungarna till Jesus: »Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.« Jesus svarade: »Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.«