Hoppa till innehåll

Onsdag den 9 juni

Läsning                                                                                                                   2 Kor 3:4–11

 

En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

                      Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 99:5–9 (R. jfr 9c)

 

R. Helig är Herren vår Gud.

 

Upphöj Herren, vår Gud,

                      och tillbed vid hans fotapall.

                      Ty han är helig. R.

 

Mose och Aron var bland hans präster

                      och Samuel bland dem som åkallade hans namn;

                      de ropade till Herren, och han svarade. R.

 

Han talade till dem i molnstoden.

                      De höll hans vittnesbörd

                      och den lag som han gav dem. R.

 

Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem,

                      du var mot dem en förlåtande Gud

                      och en hämnare över deras gärningar. R.

 

Upphöj Herren, vår Gud,

                      och tillbed inför hans heliga berg.

                      Ty Herren, vår Gud, är helig. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Ps 25:4b, 5a

 

V. Herre, lär mig dina stigar.

Led mig i din sanning.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:17–19

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«