Hoppa till innehåll

Onsdag den 20 september

Läsning                                                                                                                1 Tim 3:14–16

 

Jag skriver detta till dig i hopp om att snart få komma till dig. Men skulle jag dröja, så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll — den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är vår

religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigades som andlig,

skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

vann tro i världen

och togs upp i härligheten.

 

Responsoriepsalm                                                                                       Ps 111:1–6 (R. 2a)

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 1993:

 

 

R. Stora är Herrens gärningar

eller: Halleluja.

 

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta

                      i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar,

                      de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R.

 

Majestät och härlighet är vad han gör,

                      hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas hans under,

                      nådig och barmhärtig är Herren. R.

 

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn,

                      han tänker för evigt på sitt förbund.

Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk,

                      när han gav dem hedningarnas arvedel. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 2022:

 

R. Stora är Herrens gärningar eller Halleluja.

 

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta

                      i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar,

                      de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R.

 

Han handlar i majestät och härlighet,

                      hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas hans under,

                      nådig och barmhärtig är Herren. R.

 

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn,

                      han tänker för evigt på sitt förbund.

Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk,

                      när han gav dem hedningarnas arvedel. R.

 

 

Halleluja                                                                                                          Jfr Joh 6:63c, 68c

 

V. Alla dina ord är ande och liv,

du har det eviga livets ord.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 7:31–35

 

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Vad skall jag då jämföra detta släktes människor med? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta.’ Johannes döparen har kommit, och han äter inte bröd och dricker inte vin och då säger ni: ’Han är besatt.’ Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och då säger ni: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men alla Vishetens barn har gett Visheten rätt.«