Hoppa till innehåll

Jesu Små Systrar

Petites Soeurs de Jésus

Jesu små systrar grundades 1939 av lilla syster Magdeleine i Charles de Foucaulds anda. Idag finns orden på alla kontinenter spridd över 67 länder. Det finns omkring 1250 Jesu små systrar.

Jesu små systrar lever sitt klosterliv i vanliga bostäder bland de mest utsatta i samhället. I deras bostad finns alltid ett bönerum med tabernakel där de har tyst eukaristisk tillbedjan. Systrarna läser kyrkans dagliga bön och deltar i församlingsliv och gudstjänster. Oftast lever de i små grupper om tre eller fyra systrar, helst av olika nationaliteter eller bakgrund.

Systrarnas ideal är enhet sinsemellan och bland alla människor, över alla gränser. De lägger vikt på relationer genom ömsesidig respekt och vänskap.

I Sverige finns ett kommunitet med tre systrar.


Festdag: 1 december


General Fraternity
Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesu
Via di Acque Salvie 2, Tre Fontane
00142 Roma, ITALIA
Tel: 0039 06 591 19 89
E-post: psgsegretgen@pcn.net

Regionansvarig Finland
Jeesuksen pikkusisar Leila
Opiskelijankatu 21 G 148
FI 33720 Tampere, FINLAND
E-post: leila.rouru@gmail.com

Spånga
Tensta allé 15, Lgh 1203
163 64 Spånga
Tel: 08-761 49 82

E-post: fraternitet.se@gmail.com


Jesu lilla syster Ursula
Jesu lilla syster Mireille-Chantal