Hoppa till innehåll

Artiklar och texter KUÄF

Pope Francs releases video message on the beauty of marriage (catholicnewsagency.com)

The Pope Video June: "The beauty of marriage"

 

"Amoris Laetitia" och "Brev till familjerna" under familjeåret 2021-2022 - d. Göran Fäldt på Katolsk Horisont

 

Sexualsynen i samhället - en diskussion om tvång eller frihet med d. Göran Fäldt

Etiken i fokus - de så kallade hemaborterna med d. Göran Fäldt

 

There Are Two Sexes, and They Are Complementary — Denial of This Fact Brings Ruin - deacon Göran Fäldt in Nationac Catholic Register

 

Familjen är i främsta ledet i striden för sanningen - Erika J. Hearn Översättning av d Göran Fäldt

 

Diakon Görän Fäldt på Katolsk Horisont: 

Äktenskaplig kärlek är för det första mänsklig - diakon Göran Fäldt på Katolsk Horisont

Äktenskapet är fullhet - diakon Göran Fäldt på Katolsk Horisont

Äktenskapet är fruktbärande - diakon Göran Fäldt på Katolsk Horisont

 

"Moderskap eller avbruten graviditet – ett bekvämlighetsval?" av d Göran Fäldt.

Har familjerna en framtid? – Italien har rekordet i låga födelsetal!

Äktenskapets sakrament efter konciliet i Trent

Talar vi fortfarande om det paulinska privilegiet?

Eukaristin och äktenskapet - ur Sacramentum caritatis

 

Diakon Görän Fäldt i National Catholic Register:

God Loves Justice and Hates Iniquity — So We Shall Not Despair

"It's not the fault of Voltaire or Vatican II"

"Marriage can never be redefined"

 

Naturens lag och trons lag - samvetets regler med d Göran Fäldt

Talar vi fortfarande om det paulinska privilegiet? Film med d Göran Fäldt.

Vad lär Kyrkan? Hur blir det kristna äktenskapet sakrament?

Äktenskapets sakrament enligt Tridentinska konciliet

Tre korta filmer som anknyter till vigselritualet
 

Hälsning på youtube:

 

Länkar

Retrouvaille... A lifeline for marriages

ChannelMum

Kroppens teologi

Sjutton ord om äktenskapets sakrament - slutord till serien i Katolsk Horisont

Katolsk horisont (se filmer samlade under rubriken "Familjen")

John Paul II Institute

Natural Family Planning International

Mothers Prayers

Karolinska Institutet

TeenStar Deutschland

Duszpasterstwo Rodzin

Family Ministries