Påven Franciskus miljöencyklika

I juni 2015 gav påve Franciskus ut sin encyklika om miljön med titeln ”Laudato Si - on care for our common home".

Påvens encyklika är en kraftfull uppmaning till omtänkande, ”ekologisk omvändelse” och handling. Den uppmanar till mycket mer än att förvalta naturen och bekämpa miljöförstöringen; allt i världen är sammanlänkat, alla varelser har ett värde och därför behövs en utvidgad syn på ekologi, ekonomi och utveckling.

Dokumentet är inte bara en encyklika om miljön utan en del av katolska kyrkans sociallära

Här kan man läsa "Laudato Si" online eller som pdf-fil på engelska.

Miljöencyklikan på svenska

"Laudato Si" finns i svensk översättning. Titeln är "Lovad vare Du" och översättningen är gjord av Carl-Otto Werkelid.

En kort översikt av encyklikan på svenska finns för nerladdning här.