Hoppa till innehåll

För dig som är vuxen och har utsatts för övergrepp inom kyrkan

 I samband med den uppmärksammade metoo-rörelsen visade initiativen #vardeljus och #sanningenskagöraerfria inom Svenska kyrkan och frikyrkorna att kyrkliga miljöer på inget sätt är undantag när det rör sig om sexuella övergrepp, nedvärderingar, förminskningar och förlöjligande av kvinnor. Det kan mycket väl också finnas i katolska kyrkan.  

 

Viktigt att anmäla

Övergrepp mot vuxna, vare sig det sker mot kvinnor eller män, tar inte slut om de göms undan eller förtigs. Därför bör de komma fram i ljuset. Det är inte en synd att anmäla en präst för ett övergrepp. Det är aldrig ditt fel om du utsätts för ett sexuellt övergrepp. Du har rätt till upprättelse. Vi hjälper dig att göra polisanmälan. Detta är också i hög grad i kyrkans intresse. Kyrkan kan bara vinna på att förövare åtalas, döms och fråntas sin tjänst eftersom vi vet att en förövare som inte stoppas ofta fortsätter med nya övergrepp. Varje gång en förövare döms är det en uppmuntran till andra drabbade att träda fram.

Enligt svensk lag gäller olika preskriptionstider för sexuella brott. Det innebär att vi riskerar att personen inte kan dömas om du väntar för länge med din anmälan. Men även om det skulle vara så att preskriptionstiden har gått ut önskar vi att få veta vad som har hänt. Inom kyrkan finns ingen tidsfrist för anmälan. Vi lyssnar och ser på om det finns något vi kan göra för dig även om händelserna ligger långt bakåt i tiden.

 

Kontaktperson

I Stockholms katolska stift har vi en person som är särskilt utsedd för att ta hand om anmälningar från vuxna personer som har utsatts för övergrepp:

Katarina Miksits

Telefon: 08-462 66 22

E-post: katarina.miksits@katolskakyrkan.se

 

Olika typer av övergrepp

Övergrepp behöver inte vara sexuella. De kan också ta form av maktmissbruk. ”Andliga övergrepp” (spiritual abuse) är en term som börjar diskuteras i vissa länder. Den syftar på gränsöverskridanden och svek som kan uppkomma där människor råkar i starkt emotionellt/psykologiskt beroende av personer som är religiösa auktoriteter. Har vi inom kyrkan ansvariga som överskrider gränser i fråga om medlemmars hemligheter, deras kroppsliga och personliga integritet, eller deras privatliv och ekonomi? Använder någon sin ”andliga makt” till att skaffa sig opassande privilegier eller undandra sig kontroll? Har vi miljöer med regler som innebär omänskliga krav eller där medlemmar isoleras från umgänge med vissa människor eller inte får tänka fritt, inte får påpeka fel och missbruk eller gilla andra grupper inom kyrkan?

Är det så att du anser att du redan tidigare har försökt kontakta stiftet utan att något har hänt, eller att du har blivit bemött på ett dåligt sätt när du gjorde det, vill vi gärna veta om det också. Då ska vi undersöka hur det kunde bli så. Det är aldrig för sent att ta upp dessa saker eller att anmäla övergrepp.