Hoppa till innehåll

Om en rättslig förundersökning läggs ner

När en person har blivit anklagad för sexuellt övergrepp gäller samma rättsprincip som för övriga brott; d v s att den som är misstänkt har rättigheten att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats.

Stockholms katolska stift uppmanar alltid till polisanmälan av övergrepp. I de fall när polisen lägger ner förundersökningen utan att åtal för sexualbrott har väckts görs ändå alltid en kyrklig utredning av anklagelserna. Även i de fall där brottet är preskriberat görs en kyrklig utredning.

Om utredningen läggs ner därför att det inte kan styrkas att brott har skett, ankommer det på ansvariga för verksamheten, i förekommande fall med civila myndigheter, att avgöra om och i så fall i vilka sammanhang personen kan fortsätta att arbeta inom stiftet.