Hoppa till innehåll

Obligatorisk utbildning för präster och diakoner

Präster och diakoner organiserar medhjälpare ur lekfolket och måste ha minst samma kunskaper som dessa om beredskapsarbetet mot övergrepp. Det gäller inte minst för kyrkoherdar som ansvarar för att alla som hjälper till med barn och ungdomar utväljs, kontrolleras och registreras på korrekt sätt. 

Medvetenheten om detta viktiga ämne växer, både inom kyrkan och i samhället. Vi hör dock genom medierna också om vuxna i sårbara lägen som far illa i mötet med kyrkliga medarbetare. Begreppet ”andliga övergrepp” (spiritual abuse) används. Denna utveckling utmanar oss som jobbar i kyrkan. Vi behöver fortlöpande uppdatera våra kunskaper om barns och ungas utsatthet, men också samtala om hur vi stärker och skyddar kvalitén på det pastorala bemötandet av vuxna människor.

Dessa frågor tas upp i form av en fortbildning, enbart för präster och diakoner. Kursen ges online och heter NÄRHET OCH ANSVAR. Man vänder sig till Barnskyddsombudet för att få en länk till kursen. 

 

Förslag till vidare studier för dig som vill fördjupa din pastorala utbildning kring detta

 

Bra att känna till

Många kommuner har stödcentrum för brottsoffer, erbjuder föräldrastöd eller samtalsgrupper som du kan hänvisa till. Undersök vad som finns i ditt område!

BUP: BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN där du bor hittar du på www.bup.se