Hoppa till innehåll

Obligatorisk utbildning för präster och diakoner

Präster och diakoner organiserar medhjälpare ur lekfolket och måste ha minst samma kunskaper som dessa om beredskapsarbetet mot övergrepp. Det gäller inte minst för kyrkoherdar som ansvarar för att alla som hjälper till med barn och ungdomar utväljs, kontrolleras och registreras på korrekt sätt. 

För mer än tio år sedan genomfördes en fyra timmars specialkurs för präster och diakoner som nu är föråldrad. En del präster och diakoner har sedan närvarat under de nya kurserna för kateketer, men det räcker inte. Präster och diakoner ska kunna svara på frågor kring planen och behöver veta mer än kateketer och ungdomsledare.  

Därför genomfördes under våren 2020 särskilda obligatoriska utbildningar enbart för präster och diakoner i samband med dekanatsmötena. De som inte deltog måste nu delta i den webbaserade versionen. Det gäller också nya diakoner och präster som tillkommit sedan dess.

Kursen bygger på samma material som för lekfolket men fördjupar vissa områden:

  • Ändringar i Beredskapsplanen om att inkludera gruppen ”sårbara vuxna”, rapportering av incidenter samt försiktighetsregler kring kontakter via internet.
  • Ändringar i kyrkans lagar och förordningar som t.ex. påvens Motu Propio från 29 mars efter konferensen i Vatikanen om övergrepp i slutet av februari 2019.
  • Uppdatering av fakta: vad vet vi idag om den historiska problematiken kring övergreppen i USA och forskningen kring orsakerna till den? Gäller de slutsatser som kan dras också vår europeiska/svenska del av kyrkan och vilka följder får de?
  • Hur agerar själasörjaren bäst i den utsattes intresse när han får höra om övergrepp? Var går i dag gränsen för tystnadsplikten som enligt svensk lag gäller inom själavården? Hur tolkar vi Rättegångsbalken i vår situation? Hur gör en präst, hur gör en diakon?

Anmälan till att genomföra kursen online görs till barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

 

Förslag till vidare studier för dig som vill fördjupa din pastorala utbildning kring detta

 

Bra att känna till

Många kommuner har stödcentrum för brottsoffer, erbjuder föräldrastöd eller samtalsgrupper som du kan hänvisa till. Undersök vad som finns i ditt område!

BUP: BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN där du bor hittar du på www.bup.se

Det finns två BUP-mottagningar som är specialiserade på behandling av barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp:

 

Samtalsstöd

Organisationer och föreningar erbjuder samtalsstöd som du kan hänvisa till. Ett exempel är Organisationen BRIS:

Samtalslinje för vuxna: 077 – 150 50 50

Samtalslinje för barn (alla under 18 år): 116 111