Hoppa till innehåll

Obligatoriska dokument inför volontäruppdrag i stiftet

Blankett inför anställning eller volontäruppdrag i Stockholms katolska stift

När man i våra församlingar, missioner eller organisationer anlitar volontärer som ska arbeta som ungdomsledare, ledare för barnkör, kateketer, kateketmedhjälpare eller ledare under resor måste man alltid först fylla i en blankett med information om volontären. Blanketten heter heter DH 710 och kan laddas ner här:

BLANKETT DH710

När blanketten är ifylld ska den enskilde volontären ha en kopia. Originalet förvaras i församlingens/missionens/organisationens arkiv. Inga andra kopior ska finnas någon annanstans.

 

Utdrag ur Polisens belastningsregister

Alla volontärer måste visa upp utdrag ur Polisens belastningsregister innan de anlitas. Utdrag ut Polisens belastningsregister begär man enkelt från Polisens hemsida. När volontären har fått utdraget med posten ska vederbörande visa upp det för kyrkoherden/motsvarande och sedan behålla det själv. Utdraget ska inte kopieras och inte heller arkiveras i kyrkan.