Hoppa till innehåll

Själavård

Livet kan vara svårt ibland och att någon då lyssnar på ens tankar kan vara till stor hjälp. Inom kyrkan används ofta ordet själavård. Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande. Den person som ger enskild själavård, själasörjaren, är oftast präst eller diakon men även ordenssystrar bedriver själavård.

Själavården kan vara ett vägledande samtal eller ett samtal utifrån ett specifikt behov. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det själavårdande samtalet ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.

Nu under coronapandemin erbjuder vi själavård per telefon. Välkommen att kontakta någon av följande:

 

P Witold Grzegorz Mlotkowski OFM (själavård på svenska och polska)

Mobil: 076 - 199 98 66

 

Diakon och psykolog Björn Håkonsson (själavård på svenska, engelska och danska)

Mobil: 070 - 33 22 904

 

Syster Christina Hennig SND (själavård på svenska, tyska och engelska)

Mobil: 070-287 06 65

 

F Oliver Schnitzler (själavård på tyska och spanska)

Mobil: 070-761 11 25

 

F Marcus Künkel (själavård på svenska, tyska, spanska, engelska och franska)

Mobil: 070-278 15 12

 

Diakon och läkare Mazin Noel (själavård på svenska och arabiska)

Mobil: 073 - 53 53 775 

 

Andlig vägledare Michelle Mope Andersson (själavård på svenska, engelska och ryska)

Mobil: 070-96 23 420

 

Counselor Iris Anna Costanzo (själavård på italienska och engelska)

Mobil: 072-90 27 204

 

 

      

Hitta en präst utifrån en geografisk position

Hitta en präst i församlingen du tillhör