Hoppa till innehåll

Själavård

Livet kan vara svårt ibland och att någon då lyssnar på ens tankar kan vara till stor hjälp. Inom kyrkan används ofta ordet själavård. Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande. Den person som ger enskild själavård, själasörjaren, är oftast präst, diakon eller ordenssyster med särskild utbildning för denna tjänst.

Själavården kan vara ett vägledande samtal eller ett samtal utifrån ett specifikt behov. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det själavårdande samtalet ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.

Vi erbjuder själavård per telefon. Välkommen att kontakta någon av följande:

 

P Witold Grzegorz Mlotkowski OFM (själavård på svenska och polska)

Mobil: 076 - 199 98 66

 

F Oliver Schnitzler (själavård på tyska och spanska)

Mobil: 070-761 11 25

 

F Marcus Künkel (själavård på svenska, tyska, spanska, engelska och franska)

Mobil: 070-278 15 12

 

Diakon och läkare Mazin Noel (själavård på svenska och arabiska)

Mobil: 073 - 53 53 775 

 

Counselor Iris Anna Costanzo (själavård på italienska och engelska)

Mobil: 072-90 27 204

 

Hamnen - katolsk telefonsjälavård för unga

Telefon: 020-462 664

 

Jourtelefon till präst

Du kan nå en katolsk präst via telefon till journummer 08-643 03 99

 

Akuta lägen och våld i nära relation

Om man är utsatt för våld i en nära relation ska man ta kontakt med socialtjänsten i sin kommun. Det gäller oavsett om man vill göra en polisanmälan eller få information och råd om skyddat boende. Utanför kontorstid erbjuder socialtjänsten socialjour.

  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är öppen dygnet runt och ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Man kan vara helt anonym.
  • Välj att sluta 020-555 666 är en nationell telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Även hit kan man ringa anonymt och få stöd och råd. Man kan även få hjälp dig vidare till behandling.
  • Vid akuta lägen ska man inte tveka att ringa 112.

 

      

Hitta en präst utifrån en geografisk position

Hitta en präst i församlingen du tillhör