Hoppa till innehåll

Ordinariat

Stiftets biskop

Kardinal Anders Arborelius OCD

Tel: 08-462 66 03

E-post: biskop@katolskakyrkan.se

 

Generalvikarie och biskopsämbetets moderator

p. Pascal René Lung OP

Tel: 08-462 66 02

E-post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

 

Kansler

msgr Stjepan Biletic

Tel: 08-462 66 06

Mobiltel: 070-781 56 53

E-post: kansler@katolskakyrkan.se

 

Biskopsvikarie för präster och diakoner

f. Marek Rubaj

Tel: 08-462 66 07

Mobiltel: 070-919 19 67

E-post: marek.rubaj@katolskakyrkan.se

 

Biskopsvikarie för de nationella missionerna

msgr Stjepan Biletic

Mobiltel: 070-781 56 53

E-post: stjepan.biletic@katolskakyrkan.se

 

Biskopsvikarie för det gudsvigda livet

p. Pascal René Lung OP

Tel: 08-462 66 02

E-post: generalvikarie@katolskakyrkan.se            

 

Biskopsvikarie för de orientaliska katolska kyrkorna

arkimandrit Matthias Grahm OSB

Mobiltel: 073-330 68 25

E-post: matthias.grahm42@gmail.com

 

Biskopsvikarie för kyrkorättsliga frågor

msgr Jorge de Salas

Tel: 08-462 66 04

Mobiltel: 070-960 39 86

E-post: jorge.de.salas@katolskakyrkan.se

 

Biskopsvikarie för evangelisation

msgr Andrés Bernar Borda

Mobiltel: 070-464 03 36

E-post: andres.bernar@katolskakyrkan.se

 

Biskopens delegat för mässfirande enligt 1962 års ordning
se generalvikarien

 

Barnskyddsombud i Stockholms katolska stift

(Bishops´s Delegate for Child Protection Issues)

diakon Björn Håkonsson

Mobiltel: 070-332 290 04

E-post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Biskopen ansvarar för verksamheten i stiftet. Närmast biskopen i rang är generalvikarien. Han organiserar också arbetet på biskopsämbetet.

Till sin hjälp har biskopen utsett biskopsvikarier med ansvar för specifika områden. I Stockholms katolska stift finns sju biskopsvikarier.

Kanslern ansvarar för stiftets arkiv.