Hoppa till innehåll

Stiftets ungdomspastorala team

Besöksadress: Brunnsgränd 4, 111 30 Stockholm

Postadress: Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, Box 2150, 103 14 Stockholm

 

Stiftsungdomskonsulent

Elin Jönsson

Tel: 08–505 576 67

Mobiltel: 070-304 41 37

E-post: elin.jonsson@katolskakyrkan.se

 

Stiftsungdomspräster

p. Ludvig Ludvigsen TOR

Mobiltel: 076–411 53 38

E-post: ludvig@paxetbonum.se

 

p. Markus Ohlsson TOR

Mobiltel:076–559 34 35

E-post: markus@paxetbonum.se

 

br. Bazyli Janowski OFM

Mobiltel: 072–251 92 15

E-post: bazyl.ofm@gmail.com

 

p. Rafał Zarzycki OFMCap

Mobiltel: 076-071 77 25

E-post: r.i.zarzycki@gmail.com

 

f. Joseph Rizk

Mobiltel: 073–599 20 23 

E-post: joseph.rizk@katolskakyrkan.se

 

Stiftsungdomssyster

sr. Basma Alkas Ishak OP

Mobiltel: 073-570 30 58

E-post: sr.basma71@gmail.com

 

Ungdomspräst för polsktalande ungdomar

p. Pawel Drazyk SDB 

Mobiltel: 073-894 10 13

E-post: drazykp@wp.p

Ungdomspastorala teamet är en resurs för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna, de orientaliska kyrkorna och olika rörelser i hela stiftet.

Tillsammans med församlingar anordnar stiftets ungdomspastorala team regionala konfirmandläger och erbjuder en årlig lägerledarkurs. Läs mer på www.bilda.nu/upt

Teammedlemmarna finns som samtalspartner vid uppstart eller utveckling av lokalt ungdomsarbete och kan bjudas in till temadagar, läger eller liknande för att hålla föredrag, leda aktiviteter eller fira sakramenten.

Välkomna att höra av er!