Hoppa till innehåll

Program för aktiviteterna på Berget

Berget är en ideell stiftelse för kyrklig verksamhet. Stiftelsens syfte är att erbjuda retreater och annan verksamhet som ger andlig fördjupning och som främjar strävanden för kyrkans enhet. Denna enhet får praktiska uttryck i livet på Berget, i vänskapen och gemenskapen.

Verksamheten på Berget är öppen för alla intresserade, oberoende av trostillhörighet. Cirka 2000 personer deltar i kurser och retreater per år.

På Bergets hemsida finns aktuellt program och mer information.