Hoppa till innehåll

Familj

Familjedag
Vi ordnar en familjedag där familjer, präster, systrar och kateketer träffas. Detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra och fördjupa gemenskapen.

Trosundervisning - Föräldragrupp

När de första kommunionsbarnen har katekes har föräldrar och morföräldrar också trosundervisning i en föräldragrupp. En gång i månaden har katekesen och föräldragruppen ansvar för liturgi och kyrkkaffe. Då hjälps barn och föräldrar åt med kaffet och barnen bär fram offergåvor och tar hand om läsningar m.m.

Detta har blivit uppskattat. Något par som varit sambos har gift sig och några föräldrar har blivit färdiga att konfirmera sig. Även för föräldrar och barn som arbetar tillsammans i kyrkan är det positivt.