Hoppa till innehåll

Vigsel

Vi har tagit fram en broschyr med de vanligaste frågorna om katolsk vigsel som heter ”Vi ska gifta oss”. Den ger information om hur den katolska kyrkan ser på äktenskapet och besvarar många praktiska frågor kring hur man går till väga om man planerar en katolsk vigsel.

Broschyren vänder sig både till par som planerar sin vigsel och till dem som av allmänt är intresserade av katolsk äktenskapssyn.

 

Äktenskapet som sakrament

Äktenskapet är en bestämd form av ett kristet liv. Den skall helgas ömsesidigt och varar så länge den andra parten lever. Äktenskapet är det sakrament genom vilket man och hustru gör Kristus närvarande för varandra. Det är också ett tecken på Kristi kärlek till hela kyrkan.

När två människor gifter sig förmedlar de Guds nåd till varandra. Det är alltså inte prästen som meddelar sakramentet utan makarna själva, prästen finns med som representant för kyrkan. Guds nåd, som paret förmedlar till varandra, hjälper och stöder dem i deras liv tillsammans och försäkrar dem om Guds välsignelse över deras äktenskap.