Hoppa till innehåll

Vill du bli katolik?

I så fall är du inte ensam. Men det är få som gör slag i saken; bara omkring hundra personer om året i Sverige blir upptagna i den katolska kyrkan. Några särskilda kvalifikationer behöver man inte ha för att bli katolik, men vad du först och främst bör göra är att ta kontakt med närmaste katolska församling.

Eftersom alla människor är olika och har olika förutsättningar kan man inte i förväg säga exakt hur lång tid det tar att bli katolik.

Vad som i första hand krävs är att du ger dig tid att växa in i den katolska kyrkans tro och att du med allvar har tänkt över både varför du vill lämna det samfund du eventuellt tillhör och varför du vill bli delaktig i katolskt liv och katolsk tro.

 

De första stegen

För att komma in i katolskt gudstjänstliv och lära känna det som är centrum i katolikernas tro är det ett mycket bra att delta i församlingens mässa.

Tala gärna med någon katolik du känner om det han eller hon tycker är viktigt i sitt liv som katolik. Det är också en god idé att läsa någon bok som ger dig en första orientering i katolsk tro och katolskt liv. Ett annat bra sätt att närma sig katolicismen är att se filmserien "Sycamore" eller filmserien "Nikodemusmöten"

Enskilda möten med en präst eller en församlingssyster, där man får tillfälle att ställa frågor och få andlig vägledning, är också att rekommendera. Han eller hon kan sedan hjälpa dig vidare på vägen till undervisning och vidare samtal. 

 

Vill du konvertera?

Konverterar gör de personer som redan är döpta i ett annat kristet samfund. Alla dop gjorda i "Faderns Sonens och den helige Andes namn" ser katolska kyrkan som giltiga. Man behöver alltså inte döpas på nytt för att bli katolik. Längden på förberedelsen varierar från församling till församling men du bör räkna med att det minst tar ett år. Under detta år går du i undervisning samt regelbundet i mässan för att alltmer bli bekant med det katolska livet.

 

Vill du bli döpt som vuxen?

Varje år döps ca 30-40 vuxna in i katolska kyrkan i Sverige. Det är ett antal som långsamt är stigande. Samma sak som vid konversion gäller här att det är minst ett års undervisning och att du regelbundet går i mässan. Vuxendopet ska i regel ske på påsknatten - men undantag görs.

Vägen in i kyrkan för odöpta följer en speciell ordning som på svenska går under namnet "Vuxenkatekumenatet". Inte alla församlingar i Sverige använder sig av denna ordning.

Oavsett du redan är döpt eller om du inte är döpt så är det viktigaste första steget att få en kontakt med en församling.

 

Böcker om katolsk tro som vi rekommenderar:

 • Katolska kyrkans katekes
 • Katolska kyrkans lilla katekes
 • Youcat - Katolska kyrkans ungdomskatekes
 • Vägen till Rom - Yvonne Maria Werner
 • Twittra med Gud - Michel Remery
 • Oremus - Svensk katolsk bönbok
 • Katolsk tro 1-27. En småskriftsserie i 27 delar om katolsk tro.
 • Rakt på sak om att vara katolik - Gallagher/Henesy
 • Katolska kyrkan i fickformat - Erwin Bischofberger
 • För att världen skall leva - Erwin Bishofberger
 • Trosmeditation - Anders Arborelius
 • Jesus Kristus i tiden - Herman Seiler
 • Katolskt ABC - Per Beskow
 • Varför just kristen? - Timothy Radcliffe
 • Världens ljus – Peter Seewald/Benedikt XVI (Intervjubok med Benedikt XVI)
 • Gud och Världen - Peter Seewald/Benedikt XVI (Intervjubok)