Hoppa till innehåll

Medlemskap

Idag har vi ca 130 000 medlemmar i Stockholms katolska stift och medlemsantalet ökar. Det är framförallt invandrare och flyktingar som kommer till Sverige som bidrar till ökningen. Katolska kyrkan är en multikulturell kyrka.

Är du döpt enligt den katolska kyrkans ordning och är folkbokförd i Sverige har du blivit registrerad som medlem i Stockholms katolska stift. Du kan förstås också ha blivit medlem genom att ha konverterat eller genom att ha flyttat till Sverige från ett annat land och anmält dig som medlem i en församling. Det är även många som registreras som medlemmar när de är dopfaddrar eller vittnen vid en vigsel.

Om man är medlem i Stockholms katolska stift är man automatiskt medlem i den världsvida katolska kyrkan. Samtidigt gäller det omvända; ber om man om utträde från Stockholms katolska stift träder man därmed också ur den världsvida katolska kyrkan.

Utträde

Vill du lämna kyrkan ska du kontakta din församling (du tillhör den församling som ligger närmast dig geografiskt) så får du hjälp med blankett om utträde. Vi ber dig att observera att det inte är möjligt att avsluta sitt medlemskap i Katolska kyrkan i Sverige och fortsätta vara medlem i ett annat land. Katolska kyrkan är en världsvid gemenskap som inte är bunden till nationsgränser.

Har du valt att gå ur kyrkan är du när som helst välkommen tillbaka. Vi ber dig bara att kontakta din närmaste församling eller Biskopsämbetet och meddela detta.