Hoppa till innehåll

Gudstjänster

Värdinnor
Vi har kyrkvärdinnor som tjänstgör varje söndag. Det är unga flickor eller kvinnor som i röda jackor hjälper besökare tillrätta. Jackan gör dem lätt igenkännbara.

 

Bön för prästerna
Alla församlingar borde be för prästerna.

 

Barnens medverkan i mässan

Flera församlingar låter barn bära fram gåvorna till eukaristin eller samla kollekten.

 

Mässa för nyligen döpta på Kyndelsmässodagen

Man kan bjuda föräldrarna till de barn som döpts ett år bakåt räknat från Kyndelsmässodagen att komma till kyrkan med de nyligen döpta och deras syskon. Barnen bärs fram till altaret under högmässan och får en speciell välsignelse.

 

Internationell mässa på svenska

För nyanlända är det välkomnande med en internationell mässa på svenska. Prästen läser då mässpartierna sakta. Det ska finnas bra högtalare och gärna erbjudas språkkurs i svenska som förklarar mässpartierna och jämför med det egna språket. På högtidsdagarna läses texterna, bönerna på ett vanligt språk ex. arabiska, polska.

Till jul och påsk tränar språkgrupperna in sånger på det egna språket och sjunger vid mässan.             

Engelsk mässa

Mässa på engelska firas varje lördagskväll kl 17.00. Cirka 100 personer kommer till denna mässa.