Hoppa till innehåll

Information

Anslagstavla
En väl strukturerad anslagstavla är A och O! Finns det plats kan man ha flera. Tydliga rubriker är bra. Många församlingar har en uppdelning mellan församlings- och stiftsangelägenheter. Rykande aktuella saker bör framhävas.


Information
Det är väl använda pengar som skapar förtroende och delaktighet att satsa på att vara noga med information till medlemmarna om vad som händer både inom och utom församlingen.

Telefonsvarare

Telefonsvararen är en viktig servicefunktion, ofta till människor utanför församlingen. Man kan ha information om akutnummer till en präst, mässtider och kontorets öppettider, om möjligt också på engelska. Har man en modern televäxel kan man dela upp informationen så att den nås via olika knappar hos den som ringer: "press 1 for information in English...., tryck 2 för våra mässtider...", osv.

 

Dokumentation av församlingens aktiviteter

Att i olika sammanhang visa bilder från vad som skett i församlingen brukar vara populärt. Det kan vara efter utflykter/vallfärder, konfirmation, första kommunion, församlingsfest, etc. Bilder är bra att ha till församlingsbrev, hemsida eller när någon vill skriva församlingens historia.

 

Lättåtkomliga blanketter för dop, vigsel e t c

Det underlättar att ha blanketter lättåtkomliga i t ex entréhallen.