Hoppa till innehåll

Katekesverksamhet och undervisning

Kontinuitet
Vi vill att våra kateketer skall följa barnen genom hela undervisningen. Det är bra för barnen och givande för kateketerna. De kan också bilda en egen grupp för gemenskap kring uppdraget att vara kateket.


Aktiva kateketer
Regelbundna månadsmöten med kateketerna där vi planerar och diskuterar. Vi satsar på att en och samma kateket följer barnet genom alla år.

Utbildning

Det finns goda erfarenheter av att skicka alla nya kateketer på de baskurser som ges av Katolska Pedagogiska Nämnden.