Hoppa till innehåll

Kallad till ständig diakon?

I den tidiga kyrkan var diakonernas uppgift omsorg om de fattiga och nödlidande i församlingen. Nu innebär diakonämbetet - förutom karitativ verksamhet - också att biträda biskopen och kyrkoherden i uppgifter som predikan, undervisning, själavård, dop, kommunionsutdelning, vigsel, begravning och sakramentalier.

En blivande präst är diakon under en tid före sin prästvigning. Men för den ständiga diakonen, som vanligtvis är en gift man, är diakonatet en permanent uppgift.

 

Utbildning av ständiga diakoner i Stockholms katolska stift

Utbildningen av ständiga diakoner är en treårig distansutbildning på Newmaninstitutet i Uppsala. Den första delen av utbildningen är teoretisk medan den avslutande delen har en mer praktisk och pastoral inriktning. För att påbörja en diakonutbildning krävs det:

  • att den sökande mannen har högskolebehörighet, talar bra svenska och måste ha varit katolik i minst tre år innan han kan antas till utbildningen.
  • att den sökande har fyllt trettiofem år, har en kallelse och en lämplighet för uppgiften bland annat förväntningar som kan ställas på honom i hans äktenskap och familj.
  • att kyrkoherden och församlingen ser ett äkta och långvarigt behov av en diakon.
  • att den sökande skriftligt kontaktar sin kyrkoherde och i samråd med kyrkoherden skickar en intresseanmälan vidare till biskopsvikarien f Marek Rubaj.

Observera också att även om man blir antagen till diakonutbildningen, så är det inget löfte om diakonvigning.

För mer information, välkommen att kontakta biskopsvikarie f Marek Rubaj på telefon 08- 462 66 07 eller e-post: marek.rubaj@katolskakyrkan.se