Hoppa till innehåll

Ungdomsverksamhet

Aktiviteter
Vi satsar mycket på ett aktivt barn- och ungdomsliv med aktiviteter på lov och kvällar. Det gör ungdomarna delaktiga.


Läger tillsammans
Vi ordnar konfirmandläger tillsammans med en eller flera
grannförsamlingar. Då får ungdomarna tid tala om känsliga frågor som sex, kyskhet, äktenskap och kallelser tillsammans med andra katolska ungdomar.

 

Kateketer

Att ha föräldrapar som kateketer har visat sig vara lyckat. Ett par undervisar konfirmander.

 

Världsungdomsdagar

Låt ungdomar som varit på världsungdomsdagar berätta om sin resa och vad de upplevt.

Ta till var deras entusiasm när de nu kommit hem. De kan hjälpa till med katekesen och konfirmanderna och förmedla sin trosglädje till dem.

Ungdomarna måste kunna försvara sin tro på svenska, när andra ungdomar i skolan ifrågasätter och ställer frågor. Det är svårt att göra detta om de har sin trosundervisning på exempelvis spanska och har sin trosvokabulär därifrån.

 

Evenemang som ungdomar kan stå för

Evenemang som ungdomar i olika församlingar med framgång arrangerat är bland annat

  • maskerad
  • kyrkkaffe/söndagslunch
  • kulturafton med dans och musik

 

Ungdomsläger

När det gäller läger finns goda erfarenheter av att ordna sådana hos någon kommunitet, helst där man kan övernatta och delta i hela tidegärden. Att ungdomar får chansen till personliga kontakter med ordensfolk är något mycket positivt för dem.

 

Stiftets ungdomspastorala team bistår gärna när ni planerar, genomför och utvärderar er ungdomsverksamhet. Kontaktuppgifter finns här.

 

Starta en Caritas Ungdomsgrupp

Välkommen att kontakta George Joseph på Caritas Sverige för mer information om hur man kan gå tillväga. Telefon: 070-963 45 01 eller e-post: gjoseph@caritas.se