Hoppa till innehåll

Kontakt - psykoterapimottagningen

Välkommen att ta kontakt med förfrågningar och tidsbokning:

Stefan Nordström

Teol. kand, leg. psykoterapeut och diakon i katolska kyrkan.

 

Besöksadress: Tegnérgatan 15, 3 tr, 111 40 Stockholm

Alla förfrågningar och tidsbokningar sker genom telefonsamtal men bokning av en första telefonkontakt kan även ske via e-post.
Telefon: 070 - 868 54 47
Telefontid: tisdagar kl. 11:00-12:00.

E-post: stefan.nordstrom@katolskakyrkan.se


Mottagningen är registrerad hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och har patientförsäkring.
Diakon Stefan Nordström har i sin roll som terapeut tystnadsplikt men också anmälningsplikt. Enligt socialtjänstlagen är psykoterapeuter skyldiga att anmäla till socialnämnden när man får kännedom eller misstänker att ett barn far illa.