Hoppa till innehåll

Sjukhussjälavård - andlig vård i sjukvården

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal oberoende av religion.

Samtalen tar sin utgångspunkt i det patienten eller den närstående vill tala om. Det kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel. Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör…  Vardagen ställs på ända ibland! I de situationerna utgör Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtalspart.

I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och assistenter. Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

 

Ansvarig för sjukhussjälavård i Sverige

Syster M. Christina Hennig SND

Mobiltel: 070–287 06 65

E-post: christina.hennig@katolskakyrkan.se

 

Lund

Iwona Dekajlo

E-post: iwona.dekajlo@katolskakyrkan.se

 

Göteborg

f. Jerzy Dudek

Halvtumsgatan 10

421 74 Västra Frölunda

Mobiltel: 070-201 58 15

E-post: jerzy.dudek@katolskakyrkan.se

 

Sahlgrenska sjukhuset

sr. Antonia Wurzer OSF

Mobiltel: 072-722 15 11

E-post: antonia.wurzer@katolskakyrkan.se

 

Stockholm

kanik Marcus Künkel

Västgötagatan 19, 6tr

118 30 Stockholm

Tel: 08-644 46 02

Mobiltel: 070-278 15 12

E-post: chn.kunkel@icrsp.org

 

Syster M. Christina Hennig SND

Mobiltel: 070-287 06 65

E-post: christina.hennig@katolskakyrkan.se