Hoppa till innehåll

Medicinsk-etiska frågor

Vissa av de medicinsk-etiska frågorna är klassiska och har upptagit det mänskliga samvetet under alla tider. Till dessa hör abort och dödshjälp. Andra frågor, som preventivmedel och familjeplanering, anses mindre problematiska idag. Inte desto mindre berör de viktiga dimensioner av vårt liv såsom vår sexualitet och fertilitet.

Många spörsmål är oundvikliga eftersom de berör oss alla, som till exempel hur vi ska förhålla oss till döden. Till slut finns det frågor som har uppkommit i samband med den medicinska utvecklingen på senare tid. Denna utveckling går mycket snabbt och ser lovande ut. Den kan bidra till längre liv och bättre hälsa för många. Samtidigt utmanas övertygelser om människans unika ställning och identitet. Kloning, forskning på stamceller och genetikens möjligheter att manipulera mänskligt liv är både fascinerande och skrämmande. I denna kontext är det viktigt att få nödvändig information och etisk vägledning.

Vill du veta mer om katolska kyrkans syn på medicinsk-etiska ämnen hänvisar vi till stiftsorganets Respekts hemsida. Där finns information, analyser, nyheter och länkar till relevanta dokument om: