Hoppa till innehåll

Kyrka i rörelse

Inom kyrkan har det alltid funnits olika grupper, mindre eller större, som har gått en gemensam väg mot den fullkomliga kärleken. Det Andra Vatikankonciliet betonar mer än något tidigare koncilium att alla kristna är kallade till helighet. Det är inte bara något för dem som lever avskilt i kloster utan alla döpta är inbjudna att ta emot denna kallelse till helgelse. Alla lekmän är kallade att söka heligheten just där de lever och verkar. Genom att ta på sig denna kallelse bidrar de till att helga världen och göra den till en välbehaglig offergåva åt Gud. För många lekmän är det till stor hjälp och inspiration att hitta ett andligt hem eller skola, där man fostras och formas i enlighet med en speciell nådegåva.

På dessa sidor och i foldern för nerladdning har vi samlat de andliga rörelser och familjer som finns representerade i vårt stift. Rörelserna och familjerna är självständiga organisationer med egna mål och regelverk, oberoende av stiftet. Deras osjälviska och trofasta arbete är av största värde för kyrkan.