Hoppa till innehåll

Missio

Missio Sverige

Missio Sverige är en del av Missio Nordica och de Påvliga missionssällskapen (Pontifical Mission Societies) som på uppdrag av påven arbetar med att stödja kyrkans mission i länder och territorier där kyrkan ännu inte är fullt etablerad eller där den håller på att byggas upp. Det handlar ofta om de fattigaste länderna i världen.

Genom bön och donation stöttar man kyrkans präster, ordensfolk och våra systrar och bröder i missionsländerna. Med fokus på folkets andliga och fysiska behov stödjer Missio pastorala och sociala projekt som byggande av kyrkor, hälsocentraler och samhällscentra samt genomförande av utbildningsprojekt.

Missio Sverige är fr o m 1 oktober 2022 ett stiftsorgan inom Stockholms katolska stift.

Ansvarig för Missio Sverige är Anna Bieniaszewski Sandberg. E-post: anna.sandberg@katolskakyrkan.se

 

Så här beställer man välsignelseremsor till Epifania:

  1. I början av november skickar Missio Sverige ut ett brev till församlingarna med erbjudande om att beställa remsor.
  2. Remsorna beställes genom att man skickar mejl med önskat antal till missio@katolskakyrkan.se Senast den 5 december måste vi ha er beställning.
  3. Betalningen för remsorna sätts in på angivet konto (se brevet) efter att man tagit emot remsorna. Obs! Sätt inte in några pengar på kontot innan remsorna levererats.

 

 

Missio Nordica

Missio Nordica, med regionalkontor på Island, omfattar Missio-verksamheter i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Missio Nordica lyder under den Nordiska biskopskonferensen (NBK). NBK:s ordförande, biskopen i Köpenhamn Czeslaw Kozon, är ansvarig för Missio Nordica.

Läs mer om Missio i Norden här.

Läs mer om de Påvliga missionssällskapen (Missio) här.

 

Vad gör Missio?

Mission

Genom dopet är alla kristna kallade att vara missionärer, att sprida Evangeliet till alla folken i världen. Missios uppgift är att öka katolikers medvetenhet om vårt kristna missionsuppdrag samt att främja kyrkans mission genom bön och ekonomiskt stöd.

 

Bön

Missio vill uppmuntra alla i vår kyrka att be för missionen och våra missionärer. Man kan göra det i enskildhet, men gärna också i särskilda grupper. Där kan den saliga Pauline Jaricot A documentary on the life of our Blessed foundress – Pauline Jaricot – Missio Nordica, grundaren av de Påvliga missionssällskapen, vara en förebild.

 

Ekonomiska bidrag

Kyrkans missionsverksamhet i världen bekostas nästan helt och hållet av gåvor skänkta av Guds folk i samband med kollekt och insamlingar. Gåvorna administreras och fördelas av de Påvliga missionssällskapen med säte i Rom.

  • Kollekten på Världsmissionsdagen (tredje söndagen i oktober) tas upp till förmån för kyrkans missionsarbete i länder och territorier där kyrkan ännu inte är etablerad, eller där dess närvaro är ny. Den administreras av Påvliga sällskapet för trons utbredande Pontifical Society of the Propagation of the Faith (ppoomm.va)
  • Gåvor skänkta i samband med Epifania – Herrens uppenbarelses fest (Trettondedag jul) går till barnmission och administreras av Påvliga sällskapet för barnmission Pontifical Society of the Holy Childhood (ppoomm.va)  Gåvorna ges i samband med utdelningen av C+M+B remsor som man fäster på hemmets dörr.
  • Enskilda gåvor tas emot med stor tacksamhet och kan skänkas via SWISH 900 4680 eller BG-inbetalning till konto 900-4680. Märk inbetalningen ”Missio” 

 

Hur används pengarna?

Missio stödjer pastorala och sociala projekt med fokus på människors andliga och fysiska behov, som byggnation av kyrkor och vårdcentraler, olika utbildningsinitiativ och samhällsbyggande projekt.

Genom en gåva till Missio stöttar vi våra systrar och bröder på de fattigaste platserna i världen, oavsett deras bakgrund eller tro.

 

Världsmissionsdagen

Tredje söndagen i oktober firar katolska kyrkan Världsmissionsdagen, den dag på året då katoliker och kyrkan över hela världen förnyar sitt engagemang för missionen. Kollekten på Världsmissionsdagen tas upp till förmån för kyrkans missionsarbete i länder och territorier där kyrkan ännu inte är etablerad, eller där dess närvaro är ny. Välkommen att ge din kollekt via SWISH 900 4680 eller BG-inbetalning till konto 900-4680. Märk inbetalningen ”Mission”. Tack för din gåva!

 

Påvens budskap för Världsmissionsdagen

Inför varje Världsmissionsdag sänder påven ett särskilt budskap till världens alla katoliker.

Budskapet för 2022 kan laddas ner här.

Budskapet för 2023 kan laddas ner här.

Budskapet för 2024 kan laddas ner här.

 

De fyra Påvliga missionssällskapen

 

Påvliga sällskapet för trons utbredande

Society of the Propagation of the Faith

 

Påvliga sällskapet för barnmission

Pontifical Society of the Holy Childhood

 

Aposteln Petrus påvliga missionssällskap

Society of Saint Peter the Apostle

 

Påvliga missionsunionen

Pontifical Missionary Union